Emily Schultheis dispatch March 2021, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2020_Warszawa_Wydzia%C5%82_Psychologii_Uniwersytetu_Warszawskiego,_flaga_LGBT.jpg